گیاهان دارویی و توسعه پایدار 

فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی 

فیزیولوژی گیاهان دارویی

گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی

داروسازی سنتی

طب سنتی و توسعه پایدار 

دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی

 

 Topics:

Medicinal plants and sustainable development

Technology and biotechnology of medicinal plants

Physiology of medicinal plants

Botany and biodiversity of medicinal plants

Traditional pharmacy

Traditional medicine and sustainable development

Traditional and indigenous knowledge of medicinal plants

 

 



محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
گیاهان دارویی و توسعه پایدار
فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
فیزیولوژی گیاهان دارویی
گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی
داروسازی سنتی
طب سنتی و توسعه پایدار
دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
استفاده از گیاهان دارویی برای توسعه پایدارگیاهان دارویی و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی گیاهان داروییفناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
فیزیولوژی گیاهان داروییفیزیولوژی گیاهان دارویی
گیاه شناسی گیاهان داروییگیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی
تنوع زیستی گیاهان داروییگیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی
فناوری گیاهان داروییفناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
داروسازی سنتی در ایرانداروسازی سنتی
جایگاه طب سنتی در توسعه پایدارطب سنتی و توسعه پایدار
دانش بومی اقوام ایرانی درباره گیاهان داروییدانش سنتی و بومی گیاهان دارویی
گیاهان دارویی در متون علمی گذشتهدانش سنتی و بومی گیاهان دارویی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31623319

نمابر

034-33776617

ایمیل

MPIKSD@KGUT.AC.IR

آدرس

کرمان- انتهای بزرگراه هفت باغ علوی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی