کمیته علمی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

                                                    دانشگاه محل خدمت

سمت

1

آقای دکترمحمدمهدی یعقوبی(دبیرعلمی)  

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

2

آقای دکترامین باقی زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    

رییس پژوهشگاه علوم وتکنولوژی پیشرفته

3

خانم دکتر حکیمه علومی  

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    

مدیر امورپژوهشی و فناوری

4

آقای دکترسعیدمیرزایی    

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

5

خانم دکترمریم عبدلی نسب

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

6

آقای دکترحسین مظفری  

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته    

عضو هیات علمی گروه اکولوژی

7

آقای دکترشهرام پورسیدی  

دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

8

خانم دکترفرخنده رضانژاد  

دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

9

آقای دکترداوود درویشی    

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

عضو هیات علمی بخش جنگلها و مراتع

10

آقای دکترمحمدباقررضایی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران

عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم چوب

11

خانم دکترلیلا شبانی

دانشگاه شهرکرد  

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

12

آقای دکترمحمد ستایش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان    

 

رئیس دانشکده طب سنتی

13

خانم دکترمحبوبه رئیس زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان    

 

عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی

14

خانم دکترفریبا شریفی فر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان    

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی و علوم داروئی

15

آقای دکترعلی اکبر مقدم نیا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی

16

آقای دکترمجید دشتی  

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی

17

آقای دکتر حسنعلی نقدی بادی

جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی

عضو هیات علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان

18

آقای دکتر محمدعلی ابراهیم زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

19

آقای دکتر خسرو پیری

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی

20

آقای دکتر یونس عصری

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی

21

آقای دکتر علی عمارلو

دانشگاه زنجان

عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

22

آقای دکتر ابراهیم شریفی عاشورآبادی  

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

عضو هیات علمی بخش گیاهان دارویی

 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31623319

نمابر

034-33776617

ایمیل

MPIKSD@KGUT.AC.IR

آدرس

کرمان- انتهای بزرگراه هفت باغ علوی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی