آخرین وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 






پنل همایش ها



آخرین مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 فروردین 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 9 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1401
تاریخ برگزاری چهارشنبه و پنج‌شنبه 10 و 11 اسفند ماه 1401‏
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری ‍‍‍‍‍


آخرین مهلت ثبت نام 8 آذر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آبان 1401
تاریخ برگزاری 22تا24 آذر 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 شهریور 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1401
تاریخ برگزاری 25 و 26 آبان ماه 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

 همایش به صورت مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود


آخرین مهلت ثبت نام 17 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 18 و 19 اسفند 1400، به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 16 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 17و 18 اسفند 1400 به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

گیاهان دارویی و توسعه پایدار

فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

فیزیولوژی گیاهان دارویی

گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی

داروسازی سنتی

طب سنتی و توسعه پایدار

دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی


آخرین مهلت ثبت نام 30 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 آبان 1400
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 1 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری 26 و 27 آبان 1400
برگزارکننده



2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 فروردین 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 9 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1401
تاریخ برگزاری چهارشنبه و پنج‌شنبه 10 و 11 اسفند ماه 1401‏
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری ‍‍‍‍‍





آخرین مهلت ثبت نام 8 آذر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آبان 1401
تاریخ برگزاری 22تا24 آذر 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته





آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 شهریور 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1401
تاریخ برگزاری 25 و 26 آبان ماه 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

 همایش به صورت مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود


آخرین مهلت ثبت نام 17 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 18 و 19 اسفند 1400، به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 16 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 17و 18 اسفند 1400 به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

گیاهان دارویی و توسعه پایدار

فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

فیزیولوژی گیاهان دارویی

گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی

داروسازی سنتی

طب سنتی و توسعه پایدار

دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی


آخرین مهلت ثبت نام 30 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 آبان 1400
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 1 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 آذر 1400
تاریخ برگزاری 26 و 27 آبان 1400
برگزارکننده



تماس با ما
تلفن ثابت

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱

نمابر
ایمیل

   congress@kgut.ac.ir

آدرس

کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته



سامانه مدیریت همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی