تقویم همایشها

1402/1/20

هشتمين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي
دهم و یازدهم بهمن ماه 1402

1401/8/15

دومين دوره كنفرانس ملي پيشرفت هاي فناورانه در فيزيك كاربردي
چهارشنبه و پنج‌شنبه 10 و 11 اسفند ماه 1401‏

1400/10/1

کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی
18 و 19 اسفند 1400، به صورت مجازی

1400/10/13

همايش ملي گياهان دارويي دانش سنتي و توسعه پايدار
17و 18 اسفند 1400 به صورت مجازی

پنل همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 بهمن 1402
تاریخ برگزاری 17و18 اسفند 1402
برگزارکننده تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 9 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 9 بهمن 1402
تاریخ برگزاری دهم و یازدهم بهمن ماه 1402
برگزارکننده تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 6 تیر 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 تیر 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 2 اسفند 1401
تاریخ برگزاری 14 و 15اسفند 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 9 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 فروردین 1402
تاریخ برگزاری چهارشنبه و پنج‌شنبه 10 و 11 اسفند ماه 1401‏
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 21 آذر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آبان 1401
تاریخ برگزاری 22تا24 آذر 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 شهریور 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1401
تاریخ برگزاری 25 و 26 آبان ماه 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

 همایش به صورت مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود


آخرین مهلت ثبت نام 17 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 18 و 19 اسفند 1400، به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 16 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 17و 18 اسفند 1400 به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

گیاهان دارویی و توسعه پایدار

فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

فیزیولوژی گیاهان دارویی

گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی

داروسازی سنتی

طب سنتی و توسعه پایدار

دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 بهمن 1402
تاریخ برگزاری 17و18 اسفند 1402
برگزارکننده تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
آخرین مهلت ثبت نام 9 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 9 بهمن 1402
تاریخ برگزاری دهم و یازدهم بهمن ماه 1402
برگزارکننده تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 6 تیر 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 تیر 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 2 اسفند 1401
تاریخ برگزاری 14 و 15اسفند 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 9 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 فروردین 1402
تاریخ برگزاری چهارشنبه و پنج‌شنبه 10 و 11 اسفند ماه 1401‏
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 21 آذر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آبان 1401
تاریخ برگزاری 22تا24 آذر 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 شهریور 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1401
تاریخ برگزاری 25 و 26 آبان ماه 1401
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

 همایش به صورت مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود


آخرین مهلت ثبت نام 17 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 18 و 19 اسفند 1400، به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


آخرین مهلت ثبت نام 16 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 17و 18 اسفند 1400 به صورت مجازی
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته

گیاهان دارویی و توسعه پایدار

فناوری و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

فیزیولوژی گیاهان دارویی

گیاه شناسی و تنوع زیستی گیاهان دارویی

داروسازی سنتی

طب سنتی و توسعه پایدار

دانش سنتی و بومی گیاهان دارویی


آخرین مهلت ثبت نام 30 آذر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 آبان 1400
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه تحصيلات تكميلي وصنعتي وفناوري پيشرفته2 1 
تماس با ما
تلفن ثابت

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱

نمابر
ایمیل

   congress@kgut.ac.ir

آدرس

کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهسامانه مدیریت همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی